Škola

Zgrada škole je u tekstovima na ovoj stranici korištena kao referentna točka za određivanje lokacija ostalih mjesta (pošta, klub emigranata i sl). To je veća žuta zgrada u centru donjeg sela. Osim škole u istoj zgradi se nalazi i ured lučkog kapetana.

Školu vodi učiteljica Barbara Bušić Ribarić, koja je ujedno i vlasnica istoimenog restorana u gornjem selu.

Učenici ovdje pohađaju prva četiri razreda osnovne škole. Nakon toga nastavljaju svoje školovanje u Malom Lošinju, kamo svakodnevno putuju.

Po završetku osnovne škole, većina učenika upisuje srednju školu u Lošinju.