Krug oko otoka Suska

Ova jednodnevna avantura je odličan način da upoznate sve susačke uvale. Za cijeli krug, čiji je opseg 12 km, potrebno je između 3 i 4 sati hoda, ne računajući eventualne pauze. Sa sjeveroistočne ili zatvorene strane otoka teren je dosta lagan, no s druge strane otoka zna biti prilično zahtjevan. Zbog toga put treba pažljivo isplanirati. Ne bi ga trebali pokušavati oni koji nisu spremni na 3-4 sati hoda.

Morate iskreno procijeniti jeste li sposobni za taj pothvat. Kada ste donjeli odluku da idete, pripremite se za put. Osobno sam do danas ovaj put prevalio više od 15 puta, barem jednom svakog ljeta. Temeljem tog iskustva sastavio sam nekoliko savijeta koji vam mogu pomoći:

Sažetak

Preporučena oprema

Hrana

Detalji

Na put je najbolje krenuti rano u jutro - ne kasnije od 8 sati. Ako krenete put istoka, odnosno u smijeru kazaljke na satu, izbjeći ćete da vam sunce bliješti izravno u lice, a osim toga najzahtjevniji dio puta ćete prijeći dok ste još odmorni. Zadnjih nekoliko kilometara od uvale Zali Bok, pa sve do Spiaze je najlakše.

Dodatna prednost ovog smijera obilaska leži u činjenici da ćete u prvoj trećini puta prolaziti uvalama koje su stazom spojene sa gornjim selom. Tako u slučaju da zaključite da vam je sve to prenaprono, možete lako odustati, bez potrebe da se vraćate istim putem.

Posljednja uvala kod koje možete odustati i popeti se do gornjeg sela je Nasuzanski.

Kao što sam spomenuo, ovaj put jest zahtjevan, no nije nemoguć. Jedina točka na cijelom putu kod koje ćete sigurno zastati i razmisliti jest prelazak na drugu stranu uvale Zali Bok. Ova majušna uvala je sa obje strane omeđena sekcijama vertikalne stijene (4 metra široko, 3 metra visoko, oko 1 m iznad vode). S obzirom da se iznad stijene nalazi gusto raslinje, jedini put na drugu stranu je preko tih stijena. Nakon malo penjanja i spuštanja bit ćete na drugoj strani. Većini ljudi ovo je odlična zabava, no ako ipak ne uspijete, možete uvijek preplivati na drugu stranu.

Mjere opreza