Susačke stepenice

Možete se zapitati kako stepenice mogu biti točka od značaja. E pa, priča ide ovako … Susačko selo se u stvari sastoji od dva sela: starijeg gornjeg i nešto mlađeg donjeg. Spajaju ih, logično, stepenice. Sela su povezana sa troje različitih stepenica.

Pri usponu uz glavne stepenice, sa svakom stepenicom će se pred vama otvarati panorama donjeg sela i uvale Spiaza. Desne stepenice su nešto manje strme, nadsvođene su krošnjama i vode prema drugom kraju gornje sela. Na njihovoj prvoj polovici je skretanje na najkraće i najstrmije stepenice.

Većina turista vidi samo glavne, ali preporučam vam da se prošećete i ostalima.