Skakanje sa stijene

Skokovi u vodu sa litice u uvali Obis