Monika, Saša i Frenki

Monika, Saša i Frenki nastupaju na proslavi dana iseljenika na Susku 2011. godine.