Kite Surfing

Bura je dobar vjetar za kite surfere. Izuzetno plitka voda u uvali Spiaza im nije prepreka.

Pozdrav! Kako ti mogu danas pomoći? 😀
Chat sa Suskom