Bura u luci

Burom nošeni valovi se preljevaju preko lukobrana na velikom molu.